Uppsala Idé och Uppfinnarförening 2016


Uppsala ide och uppfinnarförening kallar till medlemsmöte.

Dagordning för årets sista medlemsmöte.

  • Ordförande öppnar dagens medlemsmöte.
  • Vid nytillkomna, en presentation.
  • Erland och Kjell Magnusson presenterar ett projekt som dom håller på med, det rör ett spännande och i allra högsta grad viktigt område.
  • Efter Erland och Kjells presentation är det dags att hugga in på smörgåstårta och dryck.
  • Mötet avslutas

Plats. Träffpunkten, Storgatan 11
Har du frågor ring.
 070-249 58 60
Datum: 2016-12-14
Tid: 18.30–20.30

Anmäl om du kommer till Bjarne Wester, Tel 018-25 35 83 eller 070-249 58 60
e-mail; bjarne.wester@telia.com

Hjärtligt välkomna
Bjarne/ ordförandeIndustri

Vill du bli medlem ansök här: >>

Redan medlem:

Medlemsavgiften för 2016 är 350 kr och inkluderar Uppfinnaren & Konstruktören som är en facktidning för uppfinnare och entreprenörer. Sätt in medlemsavgiften på Pg 346518-4. Kom ihåg att uppge namn och adress!