Uppsala Idé och Uppfinnarförening 2016


Uppsala ide och uppfinnarförening kallar till medlemsmöte

Dagordning.   

  • Ordförande öppnar dagens medlemsmöte.
  • Vi startar med kaffe/Te och muffins samt noterar närvaro.
  • Vid nytillkomna, en presentation.
  • Ordförande rapporterar inkomna skrivelser och händelser.
  • Diskussion medlemmars idéer, naturligtvis under sekretess.
  • Idéer av gammalt datum kan vi kolla på och kommentera.
  • Övriga frågor
  • Mötet avslutas

Plats. Träffpunkten, Storgatan 11

Har du frågor ring.
 070-249 58 60
Datum: 2016-11-30
Tid: 18.30–20.30
Anmäl om du kommer till Bjarne Wester, Tel 018-25 35 83 eller 070-249 58 60
e-mail; bjarne.wester@telia.com
Hjärtligt välkomna
Bjarne/ ordförandeIndustri

Vill du bli medlem ansök här: >>

Redan medlem:

Medlemsavgiften för 2016 är 350 kr och inkluderar Uppfinnaren & Konstruktören som är en facktidning för uppfinnare och entreprenörer. Sätt in medlemsavgiften på Pg 346518-4. Kom ihåg att uppge namn och adress!