Uppsala Idé och Uppfinnarförening 2016


I gränslandet mellan konst och innovation

Besök hos Alf Nygren.

Det kan bli kanon. Max 10 personer.

När: Onsdagen 25/5, kl 18.30

Ingvarsgatan 47

Var: Ingvarsgatan 47, Uppsala

Anmäl dig till Bjarne. Tel 018-25 35 83 eller 070-249 58 60Medlemmar

Vill du bli medlem ansök här: >>

Redan medlem:

Medlemsavgiften för 2016 är 350 kr och inkluderar Uppfinnaren & Konstruktören som är en facktidning för uppfinnare och entreprenörer. Sätt in medlemsavgiften på Pg 346518-4. Kom ihåg att uppge namn och adress!