Uppsala Idé och Uppfinnarförening 2018


God Jul


Aktiviteter som inte är på träffpunkt 11, studiebesök etc. skickas ut via sändlista på mail. Har du någon idé på aktivitet som t.ex studiebesök, föreläsare etc så hör av dig till Bjarne Wester.
OBS. Vid varje möte kommer det finnas tid att diskutera dina produkt-idéer.

Vill du bli medlem ansök här: >>

Redan medlem:

Medlemsavgiften för 2018 är 250 kr. Sätt in medlemsavgiften på Pg 346518-4. Kom ihåg att uppge namn och adress!