Uppsala Idé och Uppfinnarförening 2017


Tack för första halvan av år 2017. Nu gör vi sommaruppehåll men vi ses i höst igen.

Sommarlov

Aktiviteter som inte är på träffpunkt 11, studiebesök etc. skickas ut via sändlista på mail.
Industri

Vill du bli medlem ansök här: >>

Redan medlem:

Medlemsavgiften för 2017 är 350 kr och inkluderar Uppfinnaren & Konstruktören som är en facktidning för uppfinnare och entreprenörer. Sätt in medlemsavgiften på Pg 346518-4. Kom ihåg att uppge namn och adress!