Uppsala Idé och Uppfinnarförening 2016


Uppsala Idé – och Uppfinnarförening hälsar dig välkommen till terminens sista medlemsmöte

Dagordning:
  • Samling vid något ledigt bord på uteserveringen om vädret tillåter? 
  • Beställning mat eller dricka 
  • Presentation av nya och gamla medlemmar, intresseområden
  • Frågor och uppslag från mötesdeltagarna
  • Mötet avslutas

Plats: Katalin
Östra station Godsmagasinet
Har du frågor ring.
070-249 58 60
Datum: 2016-06-22
Tid: 18.30-20.30

Anmäl om du kommer till Bjarne Wester, Tel 018-25 35 83 eller
070-249 58 60
e-mail: bjarne.wester@telia.com
Hjärtligt välkomna
Bjarne/ ordförande



Medlemmar

Vill du bli medlem ansök här: >>

Redan medlem:

Medlemsavgiften för 2016 är 350 kr och inkluderar Uppfinnaren & Konstruktören som är en facktidning för uppfinnare och entreprenörer. Sätt in medlemsavgiften på Pg 346518-4. Kom ihåg att uppge namn och adress!