Uppsala Idé och Uppfinnarförening 2017


De olika aktiviteterna under året kommer i fortsättningen att meddelas via e-post.Industri

Vill du bli medlem ansök här: >>

Redan medlem:

Medlemsavgiften för 2017 är 350 kr och inkluderar Uppfinnaren & Konstruktören som är en facktidning för uppfinnare och entreprenörer. Sätt in medlemsavgiften på Pg 346518-4. Kom ihåg att uppge namn och adress!