Uppsala Idé och Uppfinnarförening 2016


Föreningen har sommaruppehåll med höststart 31 augusti då gamla och nya medlemmar är välkomna.

Sommar

 Industri

Vill du bli medlem ansök här: >>

Redan medlem:

Medlemsavgiften för 2016 är 350 kr och inkluderar Uppfinnaren & Konstruktören som är en facktidning för uppfinnare och entreprenörer. Sätt in medlemsavgiften på Pg 346518-4. Kom ihåg att uppge namn och adress!